house kust

Bouwverbod kustgebied blijft

De plannen van Minister Schultz van Haegen, van Infrastructuur en Milieu, zijn van de baan. Naar aanleiding van de grootschalige ophef rondom haar plannen is er door de Tweede Kamer besloten het bouwverbod te handhaven. De minister wilde het toestaan om het kustgebied van Nederland te bebouwen, maar deze plannen werden heftig bekritiseerd vanuit zowel samenleving als politiek.

 

Kustpact als alternatief?

Dat het voorstel niet door de Tweede Kamer goedgekeurd zou worden, werd al duidelijk na het intrekken van de steun door de PvdA. De minister krabbelde daarom 21 januari terug en laat de plannen voor wat ze zijn. Haar intentie is nu om met provincies, kustgemeenten en belangenorganisaties een zogenaamd kustpact op te stellen. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over deze idee├źn, is haar doel dat het tot breed gedragen afspraken leidt.

Leave a Reply