huis handicap

Gebouwen moeten toegankelijk voor mensen met beperking

Er is goed nieuws voor mensen met een handicap. Op 21 januari jongstleden heeft de Tweede Kamer besloten dat alle gebouwen in Nederland toegankelijk moeten worden voor mensen met een beperking. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze regel in. Het voorstel van de PvdA, Groenlinks en ChristenUnie werd aanvankelijk niet gehonoreerd door de Staatssecretaris Volksgezondheid en regeringspartij VVD. Zij vreesden dat ondernemers daardoor hoge kosten zouden moeten maken voor aanpassingen. Daarom is er voor gekozen om simpele aanpassingen verplicht te maken maar dat ondernemers zelf mogen beslissen over complexere veranderingen.

Wat houdt de regelgeving precies in?

Het is niet zo dat gebouwen in hun geheel hoeven te worden aangepast. Eigenaren van gebouwen worden gevraagd om geleidelijke aanpassingen in te voeren. Wat er precies verplicht wordt is nog onduidelijk. Daar komt de komende tijd meer zekerheid over. We kunnen aanpassingen gaan verwachten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkels, kantoren, hotels en bedrijfsruimten. Andere zaken waar aan gedacht moet worden zijn websites en het OV. Het uiteindelijke doel is om mensen met een handicap volledig in de maatschappij te betrekken.

Leave a Reply