nam boring

Waardedalingsregeling van de NAM aanpassen?

Als Groningse makelaar ben ik natuurlijk zeer begaan met het lot van alle mensen die een woning in een aardbeving gevoelig gebied bezitten. Omdat de waardes van de woning gedaald zijn door de aardbevingen heeft de NAM een regeling bedacht waarmee de huizenbezitters een deel van het geld terug kunnen krijgen. De grootste verandering is echter dat de overheid zelf moet aantonen of de waardedaling van de woning door de aardbevingen is veroorzaakt, voorheen was dit de taak van de woningeigenaar waardoor het nog wel eens veel meer kon kosten, dat is gelukkig nu niet meer het geval!

De huidige regeling die is bedacht voldoet echter niet meer volgens de begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel, zij hebben dit rapport opgesteld voor de NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Dit instituut heeft onderzoek gedaan naar de werking van de huidige regeling en de tot nu toe behaalde resultaten. Daarom brengen zij binnenkort de conclusies naar buiten.

De huidige regeling

Het heeft lang geduurd voordat er een goede en duidelijke regeling bedacht is voor het vergoeden van de schade bij de woningen in Groningen. Er moest een methode gevonden worden die snel toe te passen is en ook eerlijk is natuurlijk. Zo moet de NAM voorkomen dat er huizen voor een te lage prijs verkocht worden om alleen kans te maken op de subsidie.

Andere methodes

De huidige waardedaling voldoet volgens veel woningeigenaren en ook onderzoekers niet goed. De huidige methode is niet duidelijk voor de woningeigenaren en vergt bovendien te veel tijd qua taxeren. Er wordt daarom hard gezocht naar alternatieve methoden voor dit probleem.

Is het huis nog wel te verkopen?

Dat een huis in een aardbeving gebied minder waard wordt dat is een open deur natuurlijk, de NAM doet er dan ook niet al te moeilijk over als het gaat om de schaderegelingen. Veel mensen vragen zich echter af of de woning helemaal nog wel te verkopen is.

Leave a Reply